RTK

RTK is de kreet die iedereen gebruikt als het om centimeter-nauwkeurigheid van GPS gaat.

RTK is de afkorting van 'Real Time Kinematics' 

RTK is: de metersnauwkeurige snijpuntsberekening via de satellieten + de centimeternauwkeurige aanvullende informatie vanaf een (internet of radiobasis-)station op land.

Wanneer beide items voorhanden zijn dan is de kraan centimeter-nauwkeurig en staat deze in GPS-kwaliteit 'RTK'

Als DigPilot 3D-GPS 'in RTK' staat dan geeft het meetpunt van de bak centimeter-nauwkeurig de
XYZ-coördinaat aan in het Nederlandse coördinatenstelsel RD/NAP of in het Belgische stelsel Lambert

Wanneer de kraan NIET centimeter-nauwkeurig is (op de bakpunt) dan staat de kraan niet in RTK.

In dat geval is de GPS-kwaliteit bijvoorbeeld:
-Float RTK (bijna in RTK, maar geef de berekening nog een paar seconden..)
-DGNSS (Even geen voldoende correctiesignaal vanaf land)
-Stand alone (Alleen satellietinformatie, geen correcties vanaf land)

 

Satellieten
Op basis van het enkel ontvangen van satellietinformatie (via de GNSS-antennes achter op de kraan) en het berekenen van het snijpunt van deze satellietinformatie (via de GNSS-ontvanger in de cabine) is de kraan slechts meters nauwkeurig.
Er is een extra stukje informatie nodig om een nauwkeuriger positie in het veld te kunnen gaan berekenen.

GPS-RTK-correctiesignaal
Enkel wanneer er, vanaf een zeer precies bekend punt OP LAND, een ondersteunend data-signaal wordt toegevoegd aan de berekening, dan kan de GNSS-ontvanger in de kraan zijn positie in het veld centimeter-nauwkeurig berekenen.

Dit ondersteunend signaal vanaf land heet een GPS-RTK-correctiesignaal.
Het correctiesignaal wordt altijd uitgezonden vanaf een punt dat centimeter-nauwkeurig bekend is qua XYZ in RD/NAP.

Het fysieke punt waar het signaal vandaan gezonden wordt richting uw kraan heet een basisstation.

RTK = satelliet-data + basisstation-data

 

Soorten basisstations
Een basisstation kan op de volgende manieren uitgevoerd zijn.
-als lokaal dekkende radiozender op een site (zie: RTK-lokaal-radio)
-als lokaal dekkend internetadres op een site (zie: RTK-lokaal-internet)
-als landelijk dekkend internetadres over geheel Nederland (zie: RTK-landelijk-internet)

shapeimage 2
shapeimage 3
shapeimage 4

shapeimage 7shapeimage 6