Website:
Uitvoering, Vormgeving & technshapeimage 9ische realisatie:

3D-GPS BV / Frank Lenssen

Intellectueel eigendom
Aan alle materialen op de website zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot zijn eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt 3D-GPS BV zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door 3D-GPS of uitdrukkelijk op de site staat vermeld dat foto's en teksten rechtenvrij zijn.