Voor iedereen

Introductie-video met DigPilot in de hoofdrol   

Een 3 minuten film-impressie over hoe DigPilot er uit ziet op een mobiele kraan, rupskraan, wiellader, kilverboard, bulldozer en drainage- of kabel-ploeg.

Ook ziet u hoe eenvoudig de componenten op een machine te klikken zijn, dus ook te huur zijn. 

 

 

 

 

 

Voor machinisten

Uitleg van de knop: 'BEGIN GRAVEN'

In deze video ziet u de eerste beginselen van het DigPilot-scherm

Via de knop ‘Begin Graven’ in het opstart-scherm komt u in het dagelijkse werk-scherm terecht: het graafscherm.

In deze video laten we bijv. zien hoe het graafscherm middels kleurverandering (groen-wit-paars) aangeeft of dat u boven, op of onder het te graven peil zit met het mes van uw bak en wanneer het mes van de kantelbak in de juiste stand staat.

Ook ziet u hoe het touch-screen functioneert en wat de betekenis is van de informatie welke in het graafscherm wordt weergegeven.

 

Voor machinisten

Uitleg van de knop: Begin Graven + MENU 

In deze video ziet u de tweede beginselen van het DigPilot-scherm.

We doorlopen hier alle menu-knoppen van het graafscherm, welke aldaar zichtbaar worden na het drukken van de knop 'menu' rechtsonder. 

Welke betekenis heeft iedere knop en wat kunt u als machinist met iedere knop? 

 

 

 

 

Voor machinisten

Uitleg van de knop: 'Begin Graven + Menu + INSTELLINGEN

In deze video ziet u de derde beginselen van het DigPilot-scherm.

U krijgt uitleg over alles wat er onder de knop 'Instellingen' zit, welke midden onderin als menuknop van het graafscherm staat. 

Deze knop betreft: meetinstellingen, beeldschermweergaven, zichtbare items in het beeldscherm, schermhelderheid, inzoomen, uitzoomen, etc., etc. wijzigen.

 

 

  

Voor machinisten

Uitleg: 'Zelf Afschot maken' 

U kunt met DigPilot 3D-GNSS eenvoudig zelf een enkel-afschot of een dubbel-afschot gaan invoeren in het beeldscherm.

Deze video laat zien hoe.

De sjablonen 'Enkel-Afschot' en "Dubbel-Afschot' staan onder:

Begin graven > Menu > Project > Nieuw > Zelf iets maken > ...

Zie evt. onze downloadpagina voor een geheugensteuntje op A4. 

 

 

 

Voor machinisten

Uitleg: 'Zelf Sleuf maken' 

U kunt met DigPilot 3D-GNSS eenvoudig zelf een sleuf, sloot, kanaal of cunet gaan invoeren in het beeldscherm. Dit kan met de sjabloon: sleuf.

Deze video laat zien hoe. 

De sjabloon 'Sleuf' staat onder: 

Begin Graven > Menu > Project > Nieuw > Zelf iets maken > ...

Het betreft het invoeren van een rechte sleuf. Voor een sleuf met een of meerdere bochten is het handiger om een digitale tekening te hebben.

Zie evt. onze downloadpagina voor een geheugensteuntje op A4.

 

Voor machinisten

Uitleg: 'Zelf Talud maken' 

U kunt met DigPilot 3D-GNSS eenvoudig zelf een talud gaan invoeren in het beeldscherm. Dit kan met de sjabloon 'talud'. 

Deze video laat zien hoe.

Onder talud verstaan we: een schuine helling met zowel aan de hoge als aan de lage zijde van die schuine kant een vlak lopend stuk er aan vast. Dus bijv.: 1 zijde van een dijk waar u tegen aan kijkt, of 1 zijde van een sloot.

De sjabloon voorziet in een recht talud, dus zonder bochten er in.

Zie evt. onze downloadpagina voor een geheugensteuntje op A4. 

 

Voor machinisten

Uitleg: 'Zelf Dijk maken' 

U kunt met DigPilot 3D-GNSS eenvoudig zelf een dijk gaan invoeren in het beeldscherm. Dit kan met de sjabloon 'dijklichaam'.

Deze video laat zien hoe. 

De sjabloon voorziet in een rechte dijk. Voor een dijk met bochten er in is het handiger om een digitale tekening te hebben.

Zie evt. onze downloadpagina voor een geheugensteuntje op A4.

 

 

  

Voor machinisten / uitvoerders / tekenaars

Tekeningen vanaf kantoor via 'the cloud' beschikbaar maken voor de kraan.

Log-bestanden vanuit de kraan via 'the cloud' beschikbaar maken voor kantoor.

De software hiervoor, genaamd: DigPilot Office, is via onze downloadpagina te downloaden voor uw gebruik.          

 

 

 

 

 

 

Voor tekenaars

Tekening exporteren vanuit Carlson Civil naar LandXML

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor tekenaars

Tekening exporteren vanuit Autocad Civil 3D naar LandXML