Voor machinisten

Uitleg van de knop: Begin Graven + MENU 

In deze video ziet u de tweede beginselen van het DigPilot-scherm.

We doorlopen hier alle menu-knoppen van het graafscherm, welke aldaar zichtbaar worden na het drukken van de knop 'menu' rechtsonder. 

Welke betekenis heeft iedere knop en wat kunt u als machinist met iedere knop?