shapeimage 9

Geachte bezoeker van deze site,

Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met de inhoud van onderstaande tekst.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van 3D-GPS BV. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten van de  website zijn in beginsel eigendom van 3D-GPS BV.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerk-rechten van 3D-GPS BV van toepassing op alle merken en of logo’s en of illustraties die op onze website worden getoond. Het gebruik van deze merken/logo’s/illustraties is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van 3D-GPS BV.

3D-GPS BV wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe of indirecte schade of verliezen in de ruimste zin van het woord, welke eventueel zouden zijn ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te kunnen maken.

3D-GPS BV streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. 3D-GPS BV kan echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en 3D-GPS BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies in de ruimste zin van het woord als gevolg van eventuele virussen of anderszins.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

3D-GPS BV behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.
De inhoud van deze tekst zal in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Copyright 3D-GPS BV / Frank Lenssen ©2018